בבבבב.png
IMG_4182.JPG

סדנאות ופעילויות נוער

עולם שלם של סדנאות ופעילויות נוער נוער ובוגרים
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

אורך חיים בריא

מנהיגות

o.d.t

חינוך פיננסי

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

ריקוד מגוון

אומנויות לחימה

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

אומנות

שף

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

חדר בריחה

עמדות משחק

מתנפחים

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

יום המים

אוזניות

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

דיג'יי וקריוקי

מסיבת צבע

צחי נייד:

0524-832-800​

 

פקס:

08-688-3442

 

דואר אלקטרוני: 

gayeropt@gmail.com

 

כל הזכויות על אתר זה שמורות ל"גאירו" ולא יעשה שימוש בשמנו או בתמונות, מלל או תוכן שמופיעים באתר זה על כל עמודיו.
אדם או גוף שיעתיקו או ישתמשו בחומר מתוך אתר זה יהיו חשופים לעונשים הקבועים בחוק לעבירות חמורות אלו.

לוגו גאירו לבן_edited.png