בבבבב.png

סדנאות חגים ומועדים

עולם שלם של סדנאות לחגי ומועדי ישראל מגיל גן, ביה"ס, נוער ובוגרים
בבבבב.png
בבבבב.png
בבבבב.png

סדנאות לל"ג בעומר

סדנאות לפסח

סדנאות לפורים

בבבבב.png
בבבבב.png

סדנאות לט"ו בשבט

סדנאות לחנוכה

בבבבב.png
בבבבב.png

סדנאות לסוכות

ושמחת תורה

סדנאות לראש השנה

בבבבב.png
בבבבב.png
בבבבב.png

סדנאות בבנייה אישית לפי נושא 

סדנאות

ליום טוב

סדנאות ליום המשפחה

בבבבב.png
בבבבב.png

סדנאות ליום האהבה

סדנאות לשבועות

בבבבב.png
בבבבב.png

סדנאות ליום ירושלים

סדנאות יום העצמאות

צחי נייד:

0524-832-800​

 

פקס:

08-688-3442

 

דואר אלקטרוני: 

gayeropt@gmail.com

 

כל הזכויות על אתר זה שמורות ל"גאירו" ולא יעשה שימוש בשמנו או בתמונות, מלל או תוכן שמופיעים באתר זה על כל עמודיו.
אדם או גוף שיעתיקו או ישתמשו בחומר מתוך אתר זה יהיו חשופים לעונשים הקבועים בחוק לעבירות חמורות אלו.

לוגו גאירו לבן_edited.png