בבבבב.png
IMG_0541_edited_edited.jpg

סדנאות חוויה

עולם שלם של סדנאות חוויה מגיל גן, ביה"ס, נוער ובוגרים
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

אולימפידה

בועות סבון

כתב סתרים

חשיבה

קופסת חידה

חדר בריחה

בלוני צורות

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

סינקופה

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

מעגל מתופפים

קסמים

משחקי משימות

צינורות

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

חידות גפרורים

הפאזל

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

ארכיאולוגיה

כלי נגינה

תאטרון

מספר סיפורים

חווית מהאל בדואי

מרוץ הארץ

איפור פנים

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

מגוון ספורט ואתגר

מגוון מדע

 מגוון אומנות ויצירה

הפעלות קצב

מגוון שף

סדנאות חגים

בעלי חיים

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

פול מון

צחי נייד:

0524-832-800​

 

פקס:

08-688-3442

 

דואר אלקטרוני: 

gayeropt@gmail.com

 

כל הזכויות על אתר זה שמורות ל"גאירו" ולא יעשה שימוש בשמנו או בתמונות, מלל או תוכן שמופיעים באתר זה על כל עמודיו.
אדם או גוף שיעתיקו או ישתמשו בחומר מתוך אתר זה יהיו חשופים לעונשים הקבועים בחוק לעבירות חמורות אלו.

לוגו גאירו לבן_edited.png