בבבבב.png
15.jpg

סדנאות מדע

עולם שלם של סדנאות מדע מגיל גן, ביה"ס, נוער ובוגרים
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

פלסטיק

מנורת לבה

שכבות

הר געש

תעופה

חלל

חושים

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

חוש השמיעה

חוש הראיה

חוש הטעם

אשליה

שיווי משקל

כח המשיכה

לחץ אויר

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

התפלת מים

בועה משולשת

ארכיאולוגיה

מבט הדרכון

מזג אויר

חוש הריח

חוש המישיש

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

טבע

כדור פורח

מערכת השמש

בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

מצנח

שילוב חומרים

מגנט

רובוטיקה

בבבבב.png
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg
בבבבב.png
לוגו מרובע.jpg

לגו קיט

רובוטיקה

בעלי חיים

רופאים צעירים

ווטרינרים צעירים

גוף האדם

צחי נייד:

0524-832-800​

 

פקס:

08-688-3442

 

דואר אלקטרוני: 

gayeropt@gmail.com

 

כל הזכויות על אתר זה שמורות ל"גאירו" ולא יעשה שימוש בשמנו או בתמונות, מלל או תוכן שמופיעים באתר זה על כל עמודיו.
אדם או גוף שיעתיקו או ישתמשו בחומר מתוך אתר זה יהיו חשופים לעונשים הקבועים בחוק לעבירות חמורות אלו.

לוגו גאירו לבן_edited.png